Showing all 4 results

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Comfort

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn ( có thể ghép thành 01 giường đôi )
 • Phòng tắm: 01
 • Diện tích: 33m2
 • Sức chứa: 02 (+) người

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Panorama

 • Phòng khách: 01
 • Phòng ngủ: 03
 • Giường ngủ: 02 giường đôi, 02 giường đơn
 • Phòng tắm: 03
 • Diện tích: 158m2
 • Sức chưa: 06 (+) người

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Premier

 • Phòng khách: 01
 • Phòng ngủ: 01
 • Giường ngủ: 01 Giường đôi ( Có thể tách thành 02 giường đơn )
 • Phòng tắm: 01
 • Diện tích: 55 - 57m2
 • Sức chứa: 02 (+) người

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Suite

 • Phòng khách: 01
 • Phòng ngủ: 02
 • Giường ngủ: 02 giường đôi
 • Phòng tắm: 02
 • Diện tích: 71 - 75m2
 • Sức chưa: 04 (+) người