BẠN MUỐN TỔ CHỨC TOUR ĐOÀN RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ GIA ĐÌNH ?

tourkhaimua
Hơn 800 phòng nghỉ
tourkhaimua
Hỗ trợ 24/24
tourkhaimua
400 Villa nổi bật

Villa được lựa trọn nhiều nhất

-38%

Tháng

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT122

7.000.000 VNĐ

4.350.000 VNĐ

-38%

Tháng

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT127

7.000.000 VNĐ

4.350.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT34

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT36

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT35

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

Villa Ngọc Trai – FLC Sầm Sơn

-36%

Tháng 8 - 9

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT36

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-46%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

13.000.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

-45%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

14.000.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

-38%

Tháng

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT127

7.000.000 VNĐ

4.350.000 VNĐ

-36%

Tháng

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-38%

Tháng

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT122

7.000.000 VNĐ

4.350.000 VNĐ

-36%

Tháng

-36%

Tháng 8 - 9

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT34

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

Villa San Hô – FLC Sầm Sơn

-36%

Tháng

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-43%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

7.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

Villa Sao Biển – FLC Sầm Sơn

-36%

Tháng

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-45%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

14.000.000 VNĐ

7.700.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

-36%

Tháng 8 - 9

2 ngày 1 đêm

01-08-2019

6.000.000 VNĐ

3.850.000 VNĐ

BookingKhách Sạn FLC Sầm Sơn

FLC Grand Hotel

Tháng

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Panorama

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Suite

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Premier

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Grand Hotel

Phòng Grand Comfort

VNĐ

VNĐ

FLC Luxury Hotel

Tháng

FLC Luxury Hotel

Phòng SeaView Living

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Luxury Hotel

Phòng Garden Living

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Luxury Hotel

Phòng Studio Living

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Luxury Hotel

Phòng Family Suite

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Luxury Hotel

Phòng Couple Suite

VNĐ

VNĐ

Tháng

FLC Luxury Hotel

Phòng Studio Suite

VNĐ

VNĐ

Cảm Nhận Khách Hàng