Showing 1–12 of 17 results

 • 5 - 12 phòng ngủ 20 – 35m2 (đệm phụ miễn phí)
 • Vị trí nằm trung tâm resort
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 21 người
 • Tự do nấu nướng
 • Dịch vụ hỗ trợ 24/7 với đội ngũ túc luôn sẵn sàng hỗ trợ
 • Miễn phí vé vào cửa
 • Thời gian: Check in sau 14h check out trước 12h

 • Villa 13 phòng ngủ rộng 20 – 30m2
 • Bể bơi chung
 • Karaoke x2
 • Xe đạp đi dạo,
 • Bếp BBQ ngoài trời x2
 • Dọn dẹp phòng free hàng ngày…
 • Sức chứa 40 người

 • 16 phòng ngủ 20 – 35m2
 • Bể bơi chung
 • Karaoke
 • 2 Xe đạp dạo resort x2
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Sức chứa 40 người
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT127

 • 8 Phòng ngủ 20 – 35m2
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke phòng khách
 • 2 Xe đạp dạo resort
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa
 • Phù hợp đoàn: 23 người

 • 8 phòng ngủ 20 – 35m2
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke phòng khách
 • 2 Xe đạp dạo resort
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa
 • Phù hợp đoàn: 24 người.

 • Villa 7 Phòng ngủ
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 21 người
 • Tự do nấu nướng

 • Villa 8 phòng ngủ rộng 20 – 30m2
 • Karaoke
 • Xe đạp đi dạo,
 • Bếp BBQ ngoài trời
 • Sức chứa 24 người
 • Đệm phụ (miễn phí)

 • Villa 8 Phòng ngủ
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 24 người
 • Tự do nấu nướng

 • Villa 7 Phòng ngủ
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 24 người
 • Tự do nấu nướnn

 • Villa 12 phòng ngủ rộng 20 – 30m2
 • Bể bơi trung biệt
 • Karaoke phòng khách x2
 • Xe đạp đi dạo
 • Sức chứa 40 người
 • Bếp BBQ ngoài trời x2

 • Villa đôi 16 phòng
 • Bể bơi chung
 • Karaoke x2
 • Xe đạp đi tham quan khu quần thể FLC
 • Bếp BBQ ngoài trời x2
 • Sức chứa 40 người / 2 căn

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT35

 • 7 phòng ngủ 20 – 35m2
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke phòng khách
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Vị trí nằm trung tâm resort
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa
 • Phù hợp đoàn: 21 người.