Showing all 12 results

 • Villa 7 Phòng ngủ
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 21 người
 • Tự do nấu nướng

 • Villa 13 phòng ngủ rộng 20 – 30m2
 • Bể bơi chung
 • Karaoke x2
 • Xe đạp đi dạo,
 • Bếp BBQ ngoài trời x2
 • Dọn dẹp phòng free hàng ngày…
 • Sức chứa 40 người

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT122

 • Villa 7 Phòng ngủ
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 21 người
 • Tự do nấu nướng

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT127

 • 8 Phòng ngủ 20 – 35m2
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke phòng khách
 • 2 Xe đạp dạo resort
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa
 • Phù hợp đoàn: 23 người

 • 8 phòng ngủ 20 – 35m2
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke phòng khách
 • 2 Xe đạp dạo resort
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa
 • Phù hợp đoàn: 24 người.

 • Villa 7 Phòng ngủ
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 21 người
 • Tự do nấu nướng

 • Villa đôi 16 phòng
 • Bể bơi chung
 • Karaoke x2
 • Xe đạp đi tham quan khu quần thể FLC
 • Bếp BBQ ngoài trời x2
 • Sức chứa 40 người / 2 căn

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT35

 • 7 phòng ngủ 20 – 35m2
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke phòng khách
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Vị trí nằm trung tâm resort
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa
 • Phù hợp đoàn: 21 người.

 • 8 phòng ngủ
 • Bể bơi trong nhà
 • Karaoke phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Thời gian: Check in sau 14h. Check out trước 12h trưa
 • Sức chưa 20 người

 • 8 phòng ngủ
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke phòng khách
 • xe đạp tham quan
 • Tự do nấu nướng, tổ chức tiệc, sự kiện tại Villa
 • Sức chứa 24 người

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT34

 • Vị trí trung tâm
 • Villa 7 phòng ngủ rộng 20 – 30m2
 • Bể bơi riêng
 • Karaoke
 • Xe đạp đi dạo,
 • Bếp BBQ ngoài trời, máy lọc nước
 • Dọn dẹp phòng free hàng ngày…

Villa Được Lựa Trọn Nhiều Nhất

Villa FLC Sầm Sơn Ngọc Trai NT36

 • Villa 7 Phòng ngủ
 • Bể bơi riêng biệt
 • Karaoke Phòng khách
 • Xe đạp tham quan
 • Sức chứa 21 người
 • Tự do nấu nướng